Body Mass Index

Body Mass Index er et udbredt erfaringsbaseret mål til at kategorisere en person som undervægtig, normalvægtig, overvægtig eller fed. For hver enkelt individ i en stor befolkningsgruppe har man registreret Body Mass Indexet og derudfra fastsat grænserne for undervægt, normalvægt, overvægt og fedme.

Body Mass Indexet fortæller kun om, du har en sund vægt i forhold til din højde. Den siger intet om, hvad din fedtprocent er. Beregningen af Body Mass Indexet forudsætter en normal kropsbygning, så hvis du f.eks. er atletisk bygget, kan Body Mass Indexet fejlkategorisere dig som overvægtig.

Body Mass Indexet beregnes ved at dividere kropsvægten i kilogram to gange med højden i meter. Du kan beregne dit Body Mass Index ved at indtaste din vægt og højde i boksen her på siden og trykke på beregn.

Beregn dit BMI

Vægt i kg
Højde i cm

 

For voksne skelner World Health Organization mellem fire hovedkategorier: Undervægtig, normalvægtig, overvægtig og fed. Disse er så yderligere inddelt i mindre intervaller, som du kan bruge som milepæle, hvis du står foran et større vægttab eller ønsker at tage på.

 

Kategori BMI (kg/m2)
Hovedintervaller Delintervaller
Undervægtig <18,50 <18,50
Svært undervægtig
<16,00 <16,00
Moderat undervægtig 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99
Mildt undervægtig
17,00 - 18,49 17,00 - 18,49
Normalvægtig 18,50 - 24,99 18,50 - 22,99
23,00 - 24,99
Overvægtig ≥25,00 ≥25,00
Overvægtig
25,00 - 29,99 25,00 - 27,49
27,50 - 29,99
Fed ≥30,00 ≥30,00
Fedmeklasse I 30,00 - 34,99 30,00 - 32,49
32,50 - 34,99
Fedmeklasse II 35,00 - 39,99 35,00 - 37,49
37,50 - 39,99
Fedmeklasse III ≥40,00 ≥40,00

Source: Adapted from WHO, 1995, WHO, 2000 and WHO 2004.

Grønnegade 93, 1. sal
8000 Århus C

Tlf. (+45) 7023 6635
Mail: info at sunddag dot dk